Anders Wall

Anders Wall

2013 års pristagare är finansmannen, entreprenören och mecenaten 
Anders Wall.


Motiveringen lyder:
"för att han under många decennier i det tysta generöst bidragit till att ungdomar fått möjlighet att vidareutveckla sina talanger och sitt entreprenörskap inom musik, konst, ekonomi m.m."

 

 

 


Prisceremoni, Learning Ladder Prize 2013, STENSE galleri Stockholm