Svante Pääbo

Svante Pääbo

2014 års pristagare är biologen
Svante Pääbo.


Motiveringen lyder:
"Vår svenske forskare Svante Pääbo har under många år entusiasmerat unga människor till att forska och lära om vårt DNA och därmed vårt ursprung.
Svante Pääbo har även generöst delat med sig av sin banbrytande forskning över hela världen. Idag kan denna forskning ge svart på vitt att vi alla är relativt nära släkt med varandra. Svante Pääbo har visat att samarbete över gränserna är mer fruktbart för vår överlevnad än strider och motsättningar.
"