Love-Ekenberg.jpg

2017 års pristagare är professor
Love Ekenberg.

Love Ekenberg arbetar med hur matematik och logiskt systemtänkande kan bidra till bättre beslut och ökad samhällsnytta inom en mängd till synes väsensskilda samhällsområden som kärnenergi, finansiell riskbedömning och samhällsplanering. Ekenberg förkroppsligar den frihetsanda som präglar, och på många sätt är en förutsättning för, den accelererande digitaliseringen av samhället. Hans pedagogiska och vetenskapliga ledarskap bygger på övertygelsen att öppen kunskapsdelning och fritt tänkande är grunden för samhällets utveckling. Till det kommer hans djupa engagemang för att ta hand om samhällets stora utmaningar på ett demokratiskt sätt med stöd i logiska, objektiva och socialt långsiktigt hållbara beslut både i Sverige och internationellt. Love Ekenberg är en forskare som inte räds att ta på sig svåra uppgifter. Nu leder han med stöd av UNESCO arbetet med att bygga upp ett system för storskalig högre utbildning i södra Afrika som mångdubblar befolkningens tillgång till kunskap och på sikt även förväntas stärka den ekonomiska utvecklingen i området. 


Motivering 2017.jpg