STENSE galleri

STENSE galleri

LEARNING LADDER PRIZE

 Djurgårdsskolan

Djurgårdsskolan

Priset delas årligen ut den
första lördagen i december på
STENSE galleri, 
Engelbrektsgatan 25, Stockholm.

 

Priset vars konstnärliga utformning
är unik från år till år,
kan uppgå till en summa
motsvarande 1.000.000 SEK. 
Priset 2013 och 2014 skapades av
konstnären och arkitekten
Lennart Stense

 

Doktorshatt.jpg

 

STYRELSE


ORDFÖRANDE

Rurik Reenstierna


VICE ORDFÖRANDE

Anna Jacquet
Filosof

HEDERSLEDAMÖTER

Anders Wall

Svante Pääbo

Agneta Rosling

Maria Strømme

LEDAMÖTER

Sergio Premoli
Konstnär

Cyril Holm
Forskare i juridik

Anders Lundberg
Advokat

Helena Nordenstedt
Läkare utan gränser

Christer Holm
Advokat

Bruno Niklasson
Entreprenör

Pehr Mikael Sällström
Arkitekt och sinolog

Nilla Sjöborg
Rektor på Djurgårdsskolan

Jimmy Järvenpää
Domare

Patrik Ernby
Domare

Robert Thoor
Psykiater, Överläkare

Stig Sundberg
Japankännare

Christer Von Der Burg
Vinodlare

Per Jettman
Entreprenör

Holger Gross
Jazzmusiker